• پیلاتس پیشرفته

  • هزینه ثبت نام در دوره : 3,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1397/5/25
    تاریخ شروع دوره : 1397/5/2 تاریخ پایان دوره : 1397/6/31
    • پیلاتس پیشرفته
    • عنوان محل برگزاری