• پیلاتس سالمندان

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,500,000 ریال

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/25
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1397/5/2 تاریخ پایان دوره : 1397/5/30
  • پیلاتس سالمندان
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان