• پیلاتس آسیب دیدگان

  • هزینه ثبت نام در دوره : 4,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1397/5/25
    تاریخ شروع دوره : 1397/5/3 تاریخ پایان دوره : 1397/5/31
    • پیلاتس آسیب دیدگان
    • نام محل برگزاری