• کنترل اتوماتیک

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/12/27
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/12/27 تاریخ پایان دوره : 1399/2/31
    • کنترل اتوماتیک
    • مدرسان