• حرکت شناسی و علم تمرین

  • هزینه ثبت نام در دوره : 1,500,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1397/5/15
    تاریخ شروع دوره : 1397/5/8 تاریخ پایان دوره : 1397/5/29
    • حرکت شناسی و علم تمرین
    • عنوان محل برگزاری