• ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1399/11/29
    تاریخ شروع دوره : 1399/12/3 تاریخ پایان دوره : 1399/12/5
    • ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا
    • عنوان محل برگزاری