• ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
  نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1399/11/29
  تاریخ شروع دوره : 1399/12/3 تاریخ پایان دوره : 1399/12/5
  • پیش نیاز

   ورکشاپ ریفرمر - ورکشاپ کادیلاک - ورکشاپ صندلی

  • وسایل مورد نیاز

   ریفرمر، صندلی، کادیلاک

  • اهداف

   نحوه استفاده از دستگاه های توان افزا در جهت توانبخشی

  • مفاد درسی

   آموزش ریفرمر در جهت توانبخشی - آموزش کادیلاک در جهت توانبخشی - آموزش صندلی در جهت توانبخشی

  • ورکشاپ آموزشی دستگاه های توانبخشی توان افزا
  • نام محل برگزاری