• آناتومی کاربردی

  • هزینه ثبت نام در دوره : 1,800,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1397/5/24
    تاریخ شروع دوره : 1397/7/2 تاریخ پایان دوره : 1397/7/30
    • آناتومی کاربردی
    • عنوان محل برگزاری