• ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1399/11/29
    تاریخ شروع دوره : 1399/12/6 تاریخ پایان دوره : 1399/12/6
    • ورکشاپ کار با دستگاه های توان افزا (ویژه آقایان)
    • عنوان محل برگزاری