• آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی

  • هزینه ثبت نام در دوره : 1,500,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است.
    نوع دوره : دوره حضوری تاریخ ثبت : 1397/5/16
    تاریخ شروع دوره : 1397/6/5 تاریخ پایان دوره : 1397/6/26
    • آشنایی با آناتومی سیستم تنفس و حرکات کاربردی
    • عنوان محل برگزاری