پیلاتس آسیب دیدگان

هزینه ثبت نام در دوره: 4,000,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/25
کد دوره : r548701923 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/5/3 تاریخ پایان دوره : 1397/5/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

پیلاتس آسیب دیدگان
محل برگزاری
مدرسان