حرکت شناسی و علم تمرین

هزینه ثبت نام در دوره: 1,500,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/15
کد دوره : r354786290 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/5/8 تاریخ پایان دوره : 1397/5/29
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

دانش افزایی مربیان

مفاد درسی :

حرکت شناسی و علم تمرین
محل برگزاری
مدرسان