آناتومی کاربردی

هزینه ثبت نام در دوره: 1,800,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد دوره : r126354087 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/2 تاریخ پایان دوره : 1397/7/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

دانش افزایی مربیان و ورزشکاران

مفاد درسی :

آناتومی کاربردی
محل برگزاری
مدرسان